• lip 17, 2015

  Spotkania informacyjne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich 2014 – 2020

  Closeup calendar page with drawing-pins W rozwinięciu artykułu zamieszczamy terminy spotkań informacyjnych w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich 2014 – 2020.  ...
  lip 08, 2015

  Rusza Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2015” tygodnika Newsweek Polska

  Kopia logo-spolecznik-roku-2015 Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz innych, na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do szóstej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska! Zgłoszenia są przyjmowane do 7 września 2015 roku. Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku....

  Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z terenu Wzgórz Dalkowskich

  lip 08, 2015 Kategoria: Informacje, Inne
  agrafka AGRAFKA 2015/2016 STYPENDIA DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY Z TERENU WZGÓRZ DALKOWSKICH DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW, LICEÓW I STUDENTÓW Informujemy, że od 8 lipca do 28 lipca 2015r. odbywa się nabór wniosków do stypendium Agrafka. Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Stypendium przyznawane jest, jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2015 r. do czerwca 2016 w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę. Zgodnie z wolą Fundatorów stypendia AGRAFKI są przyznawane... Czytaj dalej

  Rozdano 170 tysięcy złotych! Umowy podpisane, działania rozpoczęte!

  lip 02, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
  20150701_112616_kadr Wzgórza Dalkowskie coraz bardziej aktywne! Tegoroczna edycja konkursu w pełni rozpoczęta.  Umowy zostały podpisane 1 lipca w Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, a mieszkańcy Wzgórz gotowi do działań. W uroczystym charakterze wręczono zgromadzonym umowy na realizację Programu Działaj Lokalnie. Wiceprezes Fundacji Przemysław Maksymów podziękował wszystkim zgromadzonym za aktywność i zaangażowanie oraz wkład pracy, jaki wnoszą podczas działań społecznych. 4 letni dorobek Programu Działaj Lokalnie zbiera swoje żniwo na Wzgórzach Dalkowskich. Coraz więcej osób przystępuje do realizacji inicjatyw lokalnych. W tym roku przekazano do realizacji aż 39 projektów na sumę 170 tys. zł. Jest to pula dwukrotnie wyższa od ubiegłorocznego rozdania. Tak wysoka kwota na dotacje, możliwa była, dzięki wsparciu finansowemu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich. Dotacje w... Czytaj dalej

  Podpisanie umów z Działaj Lokalnie już wkrótce!

  cze 26, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
  dzialaj_lokalnie_logo_rgb Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2015r. o godz. 10.00 w Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” zostaną podpisane umowy z Działaj Lokalnie 2015r. na realizację tegorocznych projektów. Na podpisanie umów proszę dostarczyć: Dokumenty potwierdzające posiadanie osobowości prawnej lub – w przypadku szkół – stosowne pełnomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu. W przypadku, gdy w ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw, boiska lub innej infrastruktury przytwierdzonej do gruntu, proszę dostarczyć zgody właściciela gruntu na realizację projektu. Na spotkanie szkoleniowo – informacyjne zapraszamy osoby reprezentujące Grantobiorców, czyli osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz koordynatorów projektów, którzy będą odpowiedzialni za realizację projektów z ramienia grup nieformalnych. Na spotkaniu... Czytaj dalej

  Rozmowa na temat Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich w Radiu Elka

  cze 15, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
  icon-mic-white Zapraszamy do odsłuchu wywiadu na temat programu Działaj Lokalnie IX Edycji na Wzgórzach Dalkowskich. Gościem Radia Elka była Pani Marta... Czytaj dalej

  Wyniki oceny merytorycznej Programu Działaj Lokalnie IX edycji na Wzgórzach Dalkowskich

  cze 10, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
  dzialaj_lokalnie_logo_rgb W dniu 10 czerwca 2015r, Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową ocenionych przez Komisję selekcyjną projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs IX edycji Programu Działaj Lokalnie. Komisja podjęła decyzję dofinansowania najlepszych projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Do dofinansowania spośród 62 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej wybrano 39 projektów, na łączną kwotę 170.000 zł. Realizacja IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” na Wzgórzach Dalkowskich odbywa się pod honorowym patronatem Radia Elki, a przyznanie dotacji jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wsparciu samorządów ze Wzgórz Dalkowskich oraz środków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zdecydowanie największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu prowadzenia zajęć aktywizacyjno–integracyjno-twórczych,... Czytaj dalej

  Załączniki IX Edycji Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich 2015

  cze 10, 2015 Kategoria: Działaj Lokalnie
  dzialaj_lokalnie_logo_rgb Poniżej zamieszczamy załączniki do IX Edycji Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich 2015 Przewodnik do umowy dla grantobiorców Regulamin IX edycji Działaj Lokalnie Załącznik nr 1 – Wzór wniosku IX edycji Działaj Lokalnie Załącznik nr 2 – Wniosek o wypłatę transzy Załącznik nr 3 – Umowa o współpracy Załącznik nr 4 – Umowa o współpracy Realizator-Wnioskodawca Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 6 – Oświadczenie o publikacji i wykorzystaniu zdjęć Załącznik nr 7 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku (dla dzieci, podpisywana przez rodziców) Załącznik nr 7a – Zgoda na wykorzystanie wizerunku (dla osób pełnoletnich) Załącznik nr 8a – Wzór listy obecności Załącznik nr 8b – Wzór listy obecności Załącznik nr 9a – Wzór ewidencji czasu pracy wolontariuszy Załącznik nr 9b – Wzór karty rozliczenia wkładu rzeczowego niefinansowego Załącznik nr 10 – Wzór opisu faktury rachunku... Czytaj dalej

  III Rajd Konny po Wzgórzach Dalkowskich za nami

  cze 10, 2015 Kategoria: Leader
  1 III Rajd Konny po Wzgórzach Dalkowskich już za nami. W dniach od 5 do 7 czerwca 2015r. odbył się kolejny rajd konny, podczas którego konie wraz z jeźdźcami pokonali ponad 140 kilometrową trasę po Wzgórzach Dalkowskich. Droga przebiegała od Jakubowa, położonego w  Gminie Radwanice po Krzywczyce znajdującego się na terenie Gminy Niegosławice po Rejów położony w Gminie Nowe Miasteczko, wracając do Jakubowa, gdzie został zakończony rajd. Trasa przebiegała przez malownicze, piękne krajobrazowe tereny Wzgórz. W Rajdzie uczestniczyło ponad 50 jeźdźców, do których należeli zarówno doświadczeni – profesjonalni dżokeje, jak również dzieci i młodzież rozpoczynająca przygodę z końmi. Uczestnicy Rajdu jechali wierzchem jak również zaprzęgiem konnym. Podczas trzydniowego rajdu Jeźdźcy i ich konie nabierali sił do dalszej podróży w Gospodarstwach Agroturystycznych: „Leśna Stadnina” w Krzywczycach i „Piaskowy Młyn” w Rejowie.  Ogromnym... Czytaj dalej

  Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich

  cze 02, 2015 Kategoria: FIO, Swiss Contribution
  plakat_www Krótka charakterystyka: Projekt pn. Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich jest komplementarnym działaniem z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrożonym w latach 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej, a  w ramach którego na obszarach wiejskich i miejsko –wiejskich do 25 tysięcy mieszkańców zostały zmodernizowane lub wybudowane świetlice wiejskie z działania Odnowa i Rozwój wsi.   Projekt zapewnia utrzymanie trwałości  i wykorzystanie 15 nowoczesnych budynków (świetlic wiejskich)  tak aby stały się one żywymi ośrodkami animacyjnymi na obszarach wiejskich. Projekt skierowany jest bezpośrednio do  15 Animatorów i ponad 70 tysięcy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy mogą skorzystać z działań prowadzonych w świetlicach wiejskich. Realizację działań zaplanowano w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015r. w partnerstwie publiczno – społecznym z  Forum Samorządowym Wzgórz Dalkowskich (nieformalna organizacja zrzeszająca Wójtów i... Czytaj dalej
  Wyrazy głębokiego współczucia Z powodu odejścia małżonki, matki, córki i koleżanki Ś.P. Teresy Walkowiak Składają koleżanki i koledzy z Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”