• lis 25, 2016

  Ruszają nabory na Wzgórzach Dalkowskich

  prow_2015 Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.   Szczegółowe informacje dotyczące naboru, ogłoszenia oraz załączniki,...
  lis 25, 2016

  Nabór na wolne stanowiska

  Info Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku, ogłasza nabór na wolne stanowiska: Specjalista ds. kadr i księgowości [ZOBACZ] Specjalista ds. projektów społecznych [ZOBACZ] Kwestionariusz osobowy [.doc] Kwestionariusz osobowy [.pdf]  Oferty spełniające wymogi określone w powyższych ogłoszeniach należy przesłać lub złożyć osobiście w...

  Konkurs „Opowiedz…” na Wzgórzach Dalkowskich

  lis 15, 2016 Kategoria: Działaj Lokalnie
  dl Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie organizacje realizujące projekty w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” na obszarze Wzgórz Dalkowskich w 2015/2016r. Konkurs „Opowiedz…” ma na celu nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. Jego celem jest również zachęcenie Grantobiorców realizujących projekty ze środków Programu Działaj Lokalnie,  do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu DL. Pragniemy, aby prace powstałe w ramach konkursu „Opowiedz…” spełniały funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie  i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu „Opowiedz…” 2015/2016 zamieszczone są w Regulaminie Konkursu. Załączniki do konkursu Opowiedz 2015/2016r. Regulamin konkursowy [POBIERZ] Karta zgłoszenia [POBIERZ] Materiały... Czytaj dalej

  Szkolenie dotyczące przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020

  lis 03, 2016 Kategoria: Informacje, Leader
  Info Zapraszamy mieszkańców Wzgórz Dalkowskich, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą na szkolenie dotyczące trybu oraz procedur naborów wniosków, w tym o kryteriach oceny Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach przyznania pomocy z PROW 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie przy: ul. Głogowskiej 10 w Nowym Miasteczku (salka szkoleniowa – parter) w dniach 16 oraz 23 listopada 2016r. Godzina 10:00 –... Czytaj dalej

  Masz pomysł? Zdobądź finansowanie i popraw sytuację młodych!

  paź 21, 2016 Kategoria: Inne
  akcja-inkubacja-logo Ruszył nabór do projektu „Akcja Inkubacja” – zapraszamy na spotkanie informacyjne 8 listopada 2016 roku, w godzinach od 15:00 do 17:00 Innowacje społeczne to nowe metody rozwiązywania problemów społecznych. Wielu chce poprawiać świat, ale nieliczni korzystają z oferowanych możliwości rozwoju. Czas, aby to zmienić: ruszył nabór do projektu „Akcja Inkubacja”. Proces inkubowania innowacji społecznych to rodzaj wsparcia zalążków nowych pomysłów, ich dopracowywanie, testowanie i upowszechnianie czy nawet włączanie do polityki. W ramach projektu grantowego pomysłodawcom udzielone zostanie kompleksowe wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe. Uczestnicy, których pomysł przejdzie do etapu testowania, otrzymają grant od 5 000 do 80 000 złotych. Zakładane jest rozwinięcie i przetestowanie sześćdziesięciu, a wdrożenie ośmiu najlepszych innowacji społecznych. Innowacje społeczne zgłoszone do projektu „Akcja Inkubacja” muszą dotyczyć... Czytaj dalej

  „5 minut ratuje życie” – Polsko-Ukraińska Rada Wymiana Młodzieży

  paź 18, 2016 Kategoria: Informacje, Inne
  logotyp_2 Rusza projekt Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany młodzieży pn. ”5 minut ratuje życie”.To inicjatywa Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich przy współpracy z Zespołem Szkół Politechnicznych z Głogowa oraz Kamieniecko – Podolskim Koledżem Industrialnym z Kamieńca Podolskiego, realizowana przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Działania z powodzeniem są realizowane wspólnie od 6 lat i przynoszą wymierne korzyści wychowawcze, patriotyczne i społeczne, działania takie wzmacniają partnerstwo publiczno – prawne. Głównym tematem projektu jest wdrożenie w uczniach nawyku reakcji natychmiastowej pierwszej pomocy medycznej w sytuacji kryzysowej. Celem głównym jest wykształcenie w uczniach umiejętności praktycznych i predyspozycji społecznych, które pomogą im reagować w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych, związanych z sytuacją potrzeby udzielenia pierwszej pomocy. W ramach wycieczek uczniowie zapoznają się z... Czytaj dalej

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  paź 14, 2016 Kategoria: Informacje
  201110111 Z okazji dnia nauczyciela składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji oraz społecznego uznania. Zarząd i pracownicy Fundacji „Porozumienie Wzgórz... Czytaj dalej

  Trwa nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym Równać Szanse 2016!

  wrz 16, 2016 Kategoria: Informacje, Inne
  Drukowanie Zależy Ci, aby młody człowiek z małej miejscowości nauczył się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Zaproś młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 r. Zapraszamy do aplikowania w Programie „Równać Szanse” Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000... Czytaj dalej

  Powstają Centra Aktywnych Pozytywnych 60+ na Wzgórzach Dalkowskich

  wrz 08, 2016 Kategoria: ASOS
  p1120542  Odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe z Liderami, którzy pracują nad programami Klubów Aktywnych Pozytywnych 60+. Już niedługo na terenie Wzgórz Dalkowskich powstaną 4 takie Centra, które na swoja działalność otrzymają blisko 72 tys. zł. ... Czytaj dalej

  Wspieramy szkoły w dożywianiu dzieci i młodzieży na Wzgórzach Dalkowskich

  wrz 02, 2016 Kategoria: Inne
  magnetyczne_pajacyki_swi_573.jpg1 kopia W dniu 25 sierpnia 2016r. Zarząd Fundacji ”Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” podpisał umowę o współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Celem współpracy jest rozwinięcie systemu docierania z pomocą do beneficjentów w zakresie dożywiania poprzez rekonesans sytuacji lokalnej, wynajdowanie instytucji, do których uczęszczają dzieci potrzebujące pomocy żywnościowej oraz finansowanie posiłków w tychże instytucjach, tzw. Program pilotażowy Pajacyk. Adresatami programu są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, ofiary patologii życia rodzinnego, ze środowisk zaniedbanych lub innych przyczyn powodujący wykluczenie... Czytaj dalej
  10 lat Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
 title=